css templates

GDPR

Så behandlar vi dina personuppgifter i projektet Utveckla företag på landsbygderna i Sörmlands och Uppsala län, i samband med det digitala eventet Samling Framåt. 

Bakgrund

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data protection regulation) i kraft i Sverige. Den bygger på Europeiska Unionens (EU:s) bestämmelser om utökat skydd för personuppgifter. Syftet är att tillförsäkra att individer får skydd av sina personuppgifter. Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det finns två typer av personuppgifter;

1. de som kallas personuppgifter och

2. de som kallas för känsliga personuppgifter.

En personuppgift kan till exempel vara namn, adress, telefonnummer eller en bild. En känslig personuppgift är en uppgift som avslöjar ras, etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös eller filosofisk övertygelse, uppgifter om hälsa och sexualitet, medlemskap i fackförening. För att få registrera en känslig personuppgift ställs mycket höga krav utifrån GDPR.

Coompanion behandlar personuppgifter om dig i enlighet med gällande lagstiftning. Därför ger vi dig nu en information som du enligt lag har rätt till.

Att lämna dina personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke för att samla in dina personuppgifter. Utan dina uppgifter kommer vi inte kunna skicka ut en inbjudan, information inför eller efter eventet. Det är dock inte avhängigt att kunna delta. Samtycker du inte till att vi samlar in dina personuppgifter kan du delta utan föranmälan. 
Det går att i efterhand be om att få sina uppgifter raderade.

Vad ska dina personuppgifter användas till och hur?

De personuppgifter du lämnar kommer vi använda för att komma i kontakt med dig, för att informera dig om eventet i förväg och efter eventets slut. Uppgifter som inte är känsliga kan efter eventet eventuellt också komma att sammanställas på www.samling.online som dokumentation, tillsammans med det inspelade eventet. Där är tanken att man öppet kunna se vilka som deltog i eventet och hur man efter eventet kan få kontakt med dessa/få kontakt med varandra. Dina uppgifter sparas hos Coompanion Uppsala och Sörmland tills senast januari 2021, och kommer därefter enbart ligga kvar på www.samling.online. Dina uppgifter kan komma att delas med Tillväxtverket (projektfinansiären). 

Vilka personuppgifter behöver vi för eventet Samling Framåt? 

Din e-postadress.

Dina rättigheter till rättelse, komplettering och radering av uppgifter

Du har möjlighet att få dina uppgifter rättade om vi har fått felaktiga uppgifter om dig, och du kan alltid komplettera eller ändra de uppgifter du lämnat till oss. Du har även rätt att begära att få dina uppgifter raderade från våra system om du så önskar. 

Vill du ta bort, få information om, eller ändra de uppgifter som Coompanion har om dig, eller vill du inte att dina uppgifter ska finnas på www.samling.online efter eventet Samling Framåt är avslutat, kontakta projektledarna för projektet Utveckla företag på landsbygden i Sörmlands och Uppsala län så kan de hjälpa dig. 

Coompanion Sörmland: Jonas Bergvall. jonas.bergvall@coompanion.se

Coompanion Uppsala län: Louise Ramberg. louise.ramberg@coompanion.se